Tài Liệu ACCA F7 - FR 2021

Tài Liệu ACCA F7 - FR 2021

Cập nhật cuối lúc 16:55 ngày 10/10/2020, Đã xem 18 lần
Có 0 người đã bình chọn
  Đơn giá bán: 240 000 đ
  VAT: Liên hệ
  Model: 9/2020 - 6/2021
  Hãng SX: BPP
  Bảo hành: 12 Tháng

Đặt mua sản phẩm

Shop Sinh Viên 9X
Shop Sinh Viên 9X
Tòa Nhà An Gia Star QL 1A, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Tân, Hồ Chí Minh
| Chia sẻ |
CHI TIẾT SẢN PHẨM

Hiện tại SSV9Xx đã có Tài liệu ACCA F7 2021 (FR) Financial Reporting

Tài liệu ACCA F7 - FR là tài liệu soft copy gồm 2 quyển Revision Kit và Study Text, định dạng file PDF gốc có thể sao chép, ghi chú, đánh dấu trên file.

Nội dung môn học

 

A. Khung chuẩn mực về báo cáo tài chính

 

 • Yêu cầu thiết yếu về một khung chuẩn mực
 • Nguyên tắc: trọng yếu, tin cậy, có thể so sánh được, liên quan của báo cáo tài chính
 • Nguyên tắc ghi nhận và đánh giá
 • Quan điểm thương mại và pháp lý của kế toán
 • Các phương pháp thay thế
 • Quan điểm “trình bày trung thực và hợp lý”

 

B. Các qui định khung về báo cáo tài chính

 

 • Lý do phải có các qui định khung
 • Quy trình thiết lập các chuẩn mực
 • Các tổ chức đặc thù: đơn vị sự nghiệp công, tổ chức phi chính phủ…

 

C. Báo cáo tài chính

 

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Tài sản cố định hữu hình
 • Tài sản vô hình
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản tài chính và nợ tài chính
 • Thuê
 • Dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng
 • Khấu hao tài sản
 • Thuế
 • Yêu cầu bắt buộc liên quan tới việc chuẩn bị báo cáo tài chính
 • Báo cáo hoạt động tài chính

 

D. Hợp nhất kinh doanh

 

 • Khái niệm và nguyên tắc của tập đoàn
 • Khái niệm về báo cáo tài chính hợp nhất
 • Lập báo cáo tài chính hợp nhất

 

E. Phân tích báo cáo tài chính

 

 • Hạn chế của báo cáo tài chính
 • Tính toán và giải thích các chỉ số tài chính theo nhu cầu của người sử dụng và các bên liên quan
 • Hạn chế của các kỹ thuật phân tích
 • Các tổ chức đặc thù: đơn vị sự nghiệp công, tổ chức phi chính phủ…


Thông tin chi tiết về Tài Liệu ACCA F7 (FR) 2021 - Financial Reporting vui lòng liên hệ Hotline: 0969.149.105

NHẬN XÉT SẢN PHẨM
Chưa có nhận xét gì về sản phẩm
VIẾT NHẬN XÉT
Hãy đăng nhập để viết nhận xét cho sản phẩm
Sản phẩm cùng loại khác