Tìm kiếm sản phẩm: Tìm nâng cao

Tin tức

ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)

Đăng ngày: 15/12/2019 23:51
ACCA FM/F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)
ACCA Financial Management (FM/F9) – Quản trị tài chính là bộ môn kỹ năng phần Module 2 của chương trình ACCA.

ACCA Financial Management (FM/F9) – Quản trị tài chính là bộ môn kỹ năng phần Module 2 của chương trình ACCA. Môn học Financial Management nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho vị trí quản lý tài chính liên quan tới các vấn đề về đầu tư, tài chính và chính sách cổ tức.

Sau khi hoàn tất môn học, học viên có khả năng:

  • Hiểu rõ vai trò và mục đích của bộ phận quản trị tài chính
  • Đánh giá tác động của môi trường kinh tế đối với quản trị tài chính doanh nghiệp
  • Hiểu và vận dụng các kỹ thuật quản trị vốn lưu động
  • Thực hiện thẩm định các phương án đầu tư
  • Xác định và đánh giá các phương án huy động vốn
  • Hiểu và vận dụng các phương pháp định giá doanh nghiệp
  • Hiểu và vận dụng các phương pháp quản trị rủi ro trong doanh nghiệp
 

NỘI DUNG MÔN HỌC ACCA FINANCIAL MANAGEMENT (FM/F9)

A. Financial management function

1. The nature and purpose of financial management

2. Financial objectives and relationship with corporate strategy

3. Stakeholders and impact on corporate objectives

4. Financial and other objectives in not-for-profit organisations

B. Financial management environment

1. The economic environment for business

2. The nature and role of financial markets and institutions

3. The nature and role of money market

C. Working capital management

1. The nature, elements and importance of working capital

2. Management of inventories, accounts receivable, accounts payable and cash

3. Determining working capital needs and funding strategies

D. Investment appraisal

1. Investment appraisal techniques

2. Allowing for inflation and taxation in investment appraisal

3. Adjusting for risk and uncertainty in investment appraisal

4. Specific investment decisions (lease or buy; asset replacement, capital rationing)

E. Business finance

1. Sources of, and raising business finance

2. Estimating the cost of capital

3. Sources of finance and their relative costs

4. Capital structure theories and practical considerations

5. Finance for small- and medium-sized entities

F. Business valuations

1. Nature and purpose of the valuation of business and financial assets

2. Models for the valuation of shares

3. The valuation of debt and other financial assets

4. Efficient market hypothesis (EMH) and practical considerations in the valuation of shares

G. Risk management

1. The nature and types of risk and approaches to risk management

2. Causes of exchange rate differences and interest rate fluctuations

3. Hedging techniques for foreign currency risk

4. Hedging techniques for interest rate risk

Tài liệu học ACCA F9 2020 TẠI ĐÂY!!!

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn